Konwersatorium Contemporary Art & Theory dr Ewy Bobrowskiej - możliwość wyjazdu do Castello

Opublikowano 28 września 2022

Contemporary Art & Theory
dr Ewa Bobrowska ASP w Warszawie, Lorena Cuenca Ramón, Escola d'Art i Superior de disseny de Castello, Hiszpania, Mariana Castro, School of Coimbra, Portugalia

Konwersatorium Contemporary Art & Theory w języku angielskim w tym roku akademickim będzie prowadzone przez dr Ewę Bobrowską we współpracy z uczelnią artystyczną Escola d'Art i Superior de disseny de Castello, Hiszpania i School of Coimbra, Portugalia i obejmie udział w warsztatach artystycznych w Castello.

Zajęcia będą składały się zarówno z części teoretycznej poświęconej sztuce współczesnej, jak i praktycznej (między innymi projektowanie książki prowadzone przez School of Combra, grafika warsztatowa prowadzona przez Escola d'Art i Superior de disseny de Castello, Hiszpania oraz wyjść na aktualne wystawy.

Zajęcia będą obywały się online, z wyjątkiem spotkań w galeriach i tygodniowych warsztatów w lutym 2023 zakończonych wystawą i publikacją katalogu w Castello w Hiszpanii. Pięciodniowy pobyt na warsztatach artystycznych w Castello w dniach 13- 17 lutego będzie sponsorowany ze środków Erasmus + dla 6 chętnych studentów.